Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 8.484,50 +0,93%
NIKKEI 225 26.739,03 +1,27%
ZOR
BONO 10A 2,08%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,0562
LIBRA ESTERLINA 0,8466
YEN 135,0850
FRANCO SUIZO 1,0313
INTERES TASAK
EUR 12M 0,06%