Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 11.327,70 +0,25%
NIKKEI 225 38.787,38 -0,34%
ZOR
BONO 10A 3,26%  
DIBISAK
DOLAR USA 0,0000
LIBRA ESTERLINA 0,8560
YEN 169,6000
FRANCO SUIZO 0,0000
INTERES TASAK
EUR 12M 3,65%