Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 9.049,30 -0,12%
NIKKEI 225 27.433,40 0,00%
ZOR
BONO 10A 3,32%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,0848
LIBRA ESTERLINA 0,8782
YEN 141,5300
FRANCO SUIZO 1,0038
INTERES TASAK
EUR 12M 3,36%