Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 6.777,90 -3,63%
NIKKEI 225 19.389,43 +3,88%
ZOR
BONO 10A 0,53%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,1168
LIBRA ESTERLINA 0,8944
YEN 120,2610
FRANCO SUIZO 1,0644
INTERES TASAK
EUR 12M -0,15%