Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 10.238,40 +0,59%
NIKKEI 225 32.775,82 0,00%
ZOR
BONO 10A 3,25%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,0797
LIBRA ESTERLINA 0,8573
YEN 158,9300
FRANCO SUIZO 0,9449
INTERES TASAK
EUR 12M 3,79%