Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 7.553,30 -1,86%
NIKKEI 225 27.120,53 +0,48%
ZOR
BONO 10A 3,07%  
DIBISAK
DOLAR USA 0,9859
LIBRA ESTERLINA 0,8747
YEN 142,6195
FRANCO SUIZO 0,9720
INTERES TASAK
EUR 12M 1,76%