Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 9.289,10 -0,30%
NIKKEI 225 32.217,43 +2,20%
ZOR
BONO 10A 3,31%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,0713
LIBRA ESTERLINA 0,8615
YEN 149,4995
FRANCO SUIZO 0,9708
INTERES TASAK
EUR 12M 3,88%