Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 9.025,80 +0,60%
NIKKEI 225 28.820,09 -0,96%
ZOR
BONO 10A 0,51%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,1683
LIBRA ESTERLINA 0,8466
YEN 132,4960
FRANCO SUIZO 1,0656
INTERES TASAK
EUR 12M -0,47%