Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 8.693,20 -0,46%
NIKKEI 225 20.677,22 +0,55%
ZOR
BONO 10A 0,09%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,1081
LIBRA ESTERLINA 0,9166
YEN 117,8230
FRANCO SUIZO 1,0853
INTERES TASAK
EUR 12M -0,39%