Hasiera

INDIZEAK
IBEX 35 7.096,50 -1,77%
NIKKEI 225 21.877,89 -0,18%
ZOR
BONO 10A 0,56%  
DIBISAK
DOLAR USA 1,1099
LIBRA ESTERLINA 0,8993
YEN 119,7000
FRANCO SUIZO 1,0678
INTERES TASAK
EUR 12M -0,09%