Zure Broker

Hemen zaude:

Ireki kontua

Norbolsarekin kontua irekitzeko, ondorengo urratsak eman behar dituzu:

 1. 1

  Inprimakia betetzeko, orrialde honetako "ireki kontua" estekara jo behar duzu.

 2. 2

  Kontua irekitzeko kontratua posta elektronikoaren bidez jasoko duzu:

  Behin inprimakia beteta, zure posta elektronikora bidaliko dugu kontua irekitzeko kontratu pertsonalizatuaren kopia pdf formatuan (kontratu eredua, eranskinak eta tarifak), eta horren kopia inprimatu eta gorde ahal izango duzu.

 3. 3

  Posta arruntaren bidez jasoko duzu dosierra, irekitzeko kontratuan bete eta sinatu behar dituzun atalekin:

  Era berean, zure etxean, posta arruntaren bidez jasoko duzu kontua irekitzeko kontratuko atalak jasotzen dituen dosierra. Horiek bete eta sinatu behar dituzu, Norbolsako bezero gisa alta emateko.

  Dosierra beteta eta sinatuta itzultzen baduzu, horrek esan nahi du aipatu kontratuan jasotako baldintza guztiak onartzen dituzula.

 4. 4

  Bidali ondorengo dokumentazioa.

  Norbolsan dokumentu hauek derrigorrez behar dira kontua irekitzeko prozesuarekin aurrera jarraitzeko:

  • Betetako eta sinatutako atalak dituen dosierra.

  • Titularren jarduera ekonomikoari buruzko dokumentazioa

   Hurrengo zerrendan aipatzen diren dokumentuetako bat eman ezazue

   Titularren aktibitate ekonomikoari buruzko dokumentazioa: Kapital zuriketa eta terrorismo finantzaketa prebentzio 10/2010 legearen eskakizunak betetzeko, nahitaezkoa dugu bezeroaren profilaren eta haren fondoen jatorriaren ezagutza egokia baimentzen digun dokumentazioa edukitzea. ondorioz, beharrezkoa da datorren zerrendaren dokumentuetako bat zuengandik jasotzea.

   PERTSONA FISIKOAK

   Soldatapeko edo pentsiodun pertsona fisikoak.

   • · Soldata, pentsioa edo sorospen ageri berria.
   • · Lan-bizitzaren ziurtagiria.
   • · Indarreko lan-kontratua.
   • · Pfegzaren azken adierazpena.
   • · Bezeroaren aktibitatea zentzuz egiaztatzen duen beste dokumentu bat.
    

   Liberal profesionala edo autonomo pertsona fisikoak.

   • · Gizarte-aseguruen ordainketaren egiaztagiria.
   • · Elkarte profesionalaren agiria.
   • · Dogokion elkarte profesional ordainagiri berria.
   • · Autonomoen gizarte-segurantzako ordainagiria.
   • · Lizentzia fiskalaren alta.
   • · Pfegzaren azken adierazpena.
   • · Bezaren edo pfegz atxikipenaren azken adierazpena..
   • · Bezeroaren aktibitatea zentzuz egiaztatzen duen beste dokumentu bat.
    

   Beste pertsona fisikoak (adingabeak, etxekoandreak, ikasleak, errentadunak, erlijiosoak, etab.).

   • · Pfegzaren azken adierazpena, dagokionean
   • · Beka, dagokionean
   • · Matrikula akademikoa.
   • · Ikasle-agiria.
    

   PERTSONA JURIDIKOAK

   Pertsona juridikoak.

   • · Lizentzia fiskalaren alta.
   • · Sozietate-zergaren azken adierazpena, merkataritza sozietatea izatekotan.
   • · Bezaren azken adierazpena, merkataritza sozietatea izatekotan.
   • · Urteko aktibitateen txostena.
   • · Urteko kontuak.
   • · Urteko kanpo-ikuskaritza.
   • · Aktibitatea zentzuz egiaztatzen duen beste merkataritza, finantza edo legezko dokumentazioa..
  • Identifikazio-dokumentazioa.

   PERTSONA FISIKOA
   ESTATUKOA
   EGOILIARRA
   • NAN/IFZ.
   EZ-EGOILIARRA
   • NAN/IFZ.
   • Ziurtagiri kontsularra (gehienez 2 hilabete lehenago egina).
   • Zerga-egoitzaren aitorpena.
   ATZERRITARRA EZ EBEKO HERRITARRA (EUROPAR BATASUNA)
   EGOILIARRA
   • Tarjeta/Permiso de residencia.
    • AIZ.
   EZ-EGOILIARRA
   • Egoitzarik ez izatearen ziurtagiri ministeriala (gehienez 2 hilabete lehenago egina).
    • AIZ.
   • Zerga-egoitzaren aitorpena.
   ATZERRITARRA EBEKO HERRITARRA (EUROPAR BATASUNA)
   Egonaldia <3 hilabete
   • Pasaportea edo herrialdeaz balio duen agiria.
   • AIZ.
   Egonaldia >3 hilabete
   • Pasaportea edo herrialdeaz balio duen agiria.
   • Atzerritarren erregistro zentralean izena ematearen gaineko ziurtagiria (gehienez 2 hilabete lehenago egina):
    • Erregimen komunitarioko txartela.
    • AIZ.
   ORDEZKARI LEGALA
   • Zure izenean jardungo duten pertsonen ahalmenak egiaztatzea (legezko ordezkariak)(ez da beharrezkoa ahalmenak egiaztatzea adin txikikoak ordezkatu behar direnean).
    
   PERTSONA JURIDIKOA
   ESTATUKOA
   EGOILIARRA
   • IFZ.
   • Eraketa-eskriturak.
   EZ-EGOILIARRA
   • IFZ.
   • Eraketa-eskriturak.
   • Zerga-egoitzaren aitorpena.
   ATZERRITARRA
   EGOILIARRA
   • Pertsona eta helbidea egiaztatzen duen agiri fede-emailea (identifikazio-agiria, eskriturak, ahalmenak,...).
   EZ-EGOILIARRA
   • Pertsona eta helbidea egiaztatzen duen agiri fede-emailea (identifikazio-agiria, eskriturak, ahalmenak,...).
   • Zerga-egoitzaren aitorpena.
   AHALDUNA
   • Ahalmenak egiaztatzea.

   Ondorengo HIPOTESI BEREZI hauetakoren batean sartzen diren pertsona juridikoentzat

   ELKARTEAK
   • Gobernu-organoak irekitzeko duen eskumeneko ziurtagiria.
   • Botereen indarraldiaren erregistro publikoaren gaineko ziurtagiria (antzinatasuna gehienez 30 egunekoa).
   GOZAMENAK
   • Indarreko NAN/Pasaportea/Identifikazio-agiria, titularraren argazkia eta guzti.
   • Notarioaren agiria, gozamenaren baldintza, partaide eta epemugarekin .
   TESTAMENTUZKOA
   • Indarreko NAN/Pasaportea/Identifikazio-agiria, titularraren argazkia eta guzti.
   • Notarioaren agiria, testamentuaren baldintza eta partaideekin.
    
    
    
  • Gutxieneko ekarpena.

   Bezero gisa alta emateko, gutxienez 600 euroko ekarpena egin behar duzu, desde una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en España o en países o territorios distintos a los que tengan la consideración de paraíso fiscal. Ekarpen hori honela egin dezakezu:

   • NORBOLSA, S.V. SAren izenean banku-transferentzia kontratuan gehitutako edozein kontutan. Transferentzia horretan, kontzeptu gisa, baloreen kontuaren titularraren izen-abizenak jarri behar dira.

   • NORBOLSA, S.V. SArentzako txeke izenduna.

   • Baloreen zorroaren intsuldaketa: De otra entidad ( sin radicar en un paraíso fiscal). Horretarako, baloreen laburpena bidali behar diguzu, aurrealdea titularrek sinatuta. Kontuan izan behar duzu baloreak aldatzerakoan, titularren kopurua eta identifikazioa erabat bat etorri behar dutela NORBOLSA S.V. SAn irekitako kontratuarekin.

  Gehitutako gutunazal frankeatuan dokumentazioa zuzendu beharreko helbidea:

  NORBOLSA S.V. S.A.
  Bezeroarentzako arreta-zerbitzua
  Torre Iberdrola, Plaza Euskadi 5 - 26 solairua, 48009 Bilbao

 5. 5

  Web orrialdean sartzeko bezeroaren kodea eta sarbide-gakoa jasoko dituzu:

  Gure bulegoan eskatutako dokumentazio guztia jasotzen dugunean, posta ziurtatuaren bidez bidaliko dizugu esleitutako bezero-kodea.

  Kontratazio-zerbitzua Internet bidez eskatu baduzu, gure web orrialdera sartzeko gakoa ere emango dizugu. Segurtasun-arrazoiak medio, ondoren beste posta bat bidaliko dizugu Interneteko zure eragiketak baliozkotzeko behar den koordenatu-txartelarekin.

  Edozein kontsulta egin nahi izanez gero, jar zaitez harremanetan Bezeroaren Arretarako dugun Zerbitzuarekin.

Datuen babesa:

NORBOLSAk bezeroaren datu pertsonalen tratamendu automatizatua egin eta gordeko ditu.

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999. Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, Erakundeak datu horiek laga ditzake, eragiketak egiteko beharrezkoa bada, kudeaketa edo egindako agindua betetze aldera. Halaber, lagatako datuei haien mailari dagozkien segurtasun-neurriak aplikatuko zaizkie.

Horrez gain, 1720/2009. Errege Dekretuaren III. Tituluaren DBLOren 15., 16., 17. eta 23-26 artikuluetan jasotako eskubideak balia ditzakete bezeroek; hots, datuak ikusi, zuzendu eta ezabatu.

Eskubide hauek iratzizko komunikazioaren bidez egikaritu daitezke, NANaren fotokopia erantsita. Komunikazio hau NORBOLSA S.V, S.A.ra igorri behar da, helbide honetara: Bezeroa Artatzeko Saila, Torre Iberdrola, Plaza Euskadi 5 - 26 solairua, 48009 Bilbao, 48009 Bilbao

NORBOLSA aipatutako datu pertsonalak zehatzak eta osoak izateaz eta egunean egoteaz arduratuko da. Datuok ez ditu erabiliko kontratuan agertzen ez diren bestelako helburuetarako, eta konfidentzialak izango dira.

NORBOLSAk kontratuaren bidez lortu dituen datu pertsonalen tratamendu automatizatuari, gordetzeari eta babesteari dagokienez ezar daitekeen arautegia beteko du beti, eta beharrezkoak diren barne-mekanismoak ezarriko ditu bezeroek datuak jakinarazteko, ikusteko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea izan dezaten.

Bezeroentzako Arreta

Zure zerbitzura gaude laguntzeko

Telefono :
94 435 50 50

Tarifak eta komisioak

Kontsultatu tarifak eta komisioak burtsa-eragiketa desberdinetan.