Zure Broker

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Espainar balore merkatuaren Konpentsazio eta Likidazio Sistemaren erreforma

eu -

 

Podcast

Entzun finantza-aktualitateari buruzko adituen azterketa.

 

Glosarioa

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
GLOSARIOA
Hitza Deskribapena
Adierazlea Prezio eta bolumenak erabiltzen dituen formula, prezioaren bilakaera interpretatzen lagun dezaketen datuak lortzeko.
Akatsa Elliotten uhinaren printzipioan, inpultso-uhin bat esperotako helburura iristen ez denean gertatzen da (horrek ez du esan nahi, beraz, egituraren akatsa denik). hala, goranzko eta beheranzko akatsak izan daitezke goranzko (beheranzko akatsa gertatzen denean) edo beheranzko (goranzko akatsa gertatzen denean) ahalbide handiak adierazten dutenak.
Akatsa zenbaketan Elliotten uhinaren printzipioa inpultsoak eta zuzenketak zenbatzen direnean gertatzen da, eta mugimendu orokorraren barruan bere lekua ematen zaio zenbaketa hori posible egiten duten oinarrizko arau batzuk bete gabe.
Alternantzia Eliott-en uhinaren printzipioak formazio motak txandakatzea oso litekeena dela dio. esate baterako, aurreko zuzenketa sigi-saga soil bat izan bazen, litekeena da oso hurrengo pausoa zuzenketa konlexuagoa izatea. gisa berean, aurreko uhina zabaldu baldin bazen, litekeen-litekeena da hurrengoan halakorik ez gertatzea. alternatiba eliott osoari aplika dakioke.
Analisi teknikoa Prezioen analisien bilakaera grafikoak erabilita
Antolamendua Prezioaren kontsolidazio eraketa, ondoren beheranzko joera hasten da (tituluak prozesu horretan banatzen dira)
Astekoa Barra edota puntu bakoitza aste osoko datuekin osatzen den grafikoa.
Bandera Zuzenketa (beheranzko joera duena goranzko mugimendua zuzenduz) kanal perfektu baten baitakoa da, eta bandera baten antza du.
Banderatxo "bandera" baten antzeko zuzenketa mugimendua baina tamaina txikiagokoa.
Banderatxoa Hiruki itxurako zuzenketa txikia ondoren joerak lehengo bidetik jarraitzen duena.
Barra Analisi teknikoan erabiltzen den grafiko mota da, eta epe bakoitzak prezio maximo edo minimoa sortzen du, baita irekiera eta itxiera ere zenbaitetan. irekiera eta itxiera ezkerraldean (irkiera) eta eskuinaldean (itxiera) marraztu daitezke.
Batezbesteko mugikorra Prezio jakin batzuen batezbestekoa, egunero egun hartako prezioa onartzen duena eta egun batzuk lehenagokoa baztertzen duena (o.p.c.); horregatik da, hain zuzen, mugikorra.
Beheranzkoa Prezioen erorketa-egoera
Biragunea Joera aldaketa gertatzen den maila.
Bost Joera nagusien aldeko inpultsoa edo mugimendua osatzen duten bost zati apalagok osaturiko mugimendua.
Candle Literalki "kandela". japoniarrek erabiltzen dituzten teknika chartistei egiten die erreferentzia; garfiko berezi bat dute ezaugarri, non marraren barruan "gorputza" ahalik eta lodien eta argien marrazten den, baldin eta itxierak irekiera gainditzen badu. alderantzizko kasuan, kolorea iluna izango litzateke.
Candlestick Japoniarrek erabiltzen dituzten teknika chartistei egiten die erreferentzia; garfiko berezi bat dute ezaugarri, non marraren barruan "gorputza" ahalik eta lodien eta argien marrazten den, baldin eta itxierak irekiera gainditzen badu. alderantzizko kasuan, kolorea iluna izango litzateke.
Chartismoa Grafiko bidezko analisi teknika
Dibergentzia Prezioen goranzko mugimendu bati eta adierazle baten beheranzko mugimendu edo neutral bati (rsi edo kontratazio bolumena) dagokiona edo prezioetan beheranzko mugimendu bati eta adierazle batean goranzko mugimendu edo neutral bati dagokiona. adierazleak prezioen mugimendua babesten ez duen seinale da.
Dilatazioa Euskarri bat gainditzen duen mugimendua, baina inertziaren eraginez denean eta ez ibilbide berri bat hasten delako, beraz "ez da erabateko haustura" eta ez du joera aldaketarik eragiten.
Egun bakarreko biraketa Aurretik tarte neutrorik osatu ez duen titulu batek egun bakar batean joera (goranzkoa zein beheranzkoa) modu zakarrean aldatzea.
Egun barrukoa Barra eta puntu bakoitza aurreko eguneko epea baino gutxiagoko datuekin osatzen den grafikoa; ordutegia, esaterako.
Egunerokoa Puntu bakoitza edo lerro bakoitza egun oso bateko datuekin osatzen den grafikoa
Elliott Elliotten uhinaren printzipioa formulatu zuen, eta horren bidez diru-azoken mugimenduak inpultsoen (bost uhineko joera-mugimenduak) nahiz zuzenketen (hiru uhinetan osatzen diren joeraren aurkako mugimendu apalagoak) bitartez gauzatzen dira.
Errebotea Goranzko formazio txikia aurreko erorketaren aldean.
Erresistentzia Prezioak igotzen ez jarraitzeko aukera normalean baino handiagoa den maila
Estokastikoa Formula batetik abiatuta lortzen den adierazle teknikoa da; hots, atzoko itxiera eta hainbat egunetako minimoak eta maximoak kontuan harturik, elkarren artean konparatzen dira. horren baitako ideia honakoxea litzateke: goranzko joeretan, alegia, prezioak goialdean amaitzeko joera duela eta beheranzkoan, berriz, alderantziz.
Euskarria Maila jakin batean, prezioak aukera handiagoa du ohikoa dena baino gehiago ez jaisteko.
Fantasma Autore batzuek izen hori ematen diote itzulerari, hau da, ukondo, buru eta ukondoari.
Fibonacci Fibonacci matematikari italiarra zen eta bere "fibonacci serieak" %61,8ko maila mugatzen du giza psikologiaren proportzio atseginena balitz bezala. era horretan, %61eko zuzenketak izango lirateke ohikoenak.
Finkatzea Zabalkunde apaleko prezioen mugimendua, joera-mugimenduen aurretikoa, non joera ez den beheranzkoa ez goranzkoa.
Gainerosia Hainbat igoera izan eta gero, prezioa behera begira geratzen da oso, erosketa gogorreko prozesuen kariaz.
Gainsaldua Hainbat erorketaren ostean, prezioa igotzeko zorian geratzen da salmenta gogorreko prozesuen bidez.
Gehiekigeria Gehiegikeria prezioa euskarri edo erresistentzia bat baino beheraxeago edo goraxeago geratzen denean gertatzen da, baina horrelakoetan etena faltsua izaten da; ez da, hain zuzen, goranzko edo beheranzko bide bati heltzeko etena.
Goranzkoa Titulu edo finantza-aktibo baten prezioaren igoera
Grafikoa Denboran zehar finantza balore edo aktibo baten prezioaren bilakaeraren adierazpena.
Haustura Maila jakin bat gorantz edo beherantz gainditzea; dela euskarri bat, dela erresistentzia horizontal bat edota norabide bat...
Haustura faltsua Berez zarata baino ez den maila batetik sortzen den haustura-mugimendua eta aurreikusitako goranzko edo beheranzko inplikazioarik ez izatea.
Hedapena Elliotten uhinaren printzipioan, inpultsoren bat zati apalagoetan zabaldu eta, oro har, zati batean zabal zitekeena baino gehiago hedatzea.
Hilabetekoa Barra eta puntu bakoitza hilabete osoko datuekin osatzen den grafikoa.
Hiru Mugimendu hau apalagoak diren hiru zatik osatzen dute, eta gisa horretan joera nagusiaren aurkako zuzenketa osatzen dute.
Hiruki diagonala Mugimendu horretan (elliottek formulatua) prezioak hiruki itxura hartzen du, eta bere erpinak gora edo behera begiratzen du; era berean, erpinaren aurkako norabidean merkatuaren bidean aldaketa gogorra sustatzen du.
Hiruki hedagarria Finkotzea gertatzen da, eta bertan zolua eta sabaia gero eta urrunago daude euren artean (baita maila horizontaletik ere)
Hirukia Egoera horretan, tituluaren prezioak finkotu egiten dira eta mugimenduen esparrua, ostera, murriztu egiten da hiruki itxura hartuta.
Inpultsoa Joera nagusiaren aldeko goranzko edo beheranzko egoera. zuzenketaren aurkako terminoa.
Irregularra Eliotten uhinaren printzipioan ageri den zuzenketa, non zuzenketaren momentu jakin batean auureko goranzko joeraren maximoa apur bat gainditzen den (edota minimoa aurretiazko beheranzko joeran).
Itzulera-irudia Prezioak finkatu egiten dira tarte batez, aurreko joeraren norabidearen aurkako bideari ekin aurretik.
Jarraipen irudia Tarte batez prezioak finkatzea, aurreko joerari heldu aurretik.
Jarraitua Zuzentzen den joeraren aurkako mugimendu bat gertatu beharrean, joera urriarekin baina aurreko mugimenduaren alde finkatzen den zuzenketa (elliotten terminologia erabilita).
Joera Titulu edo finantza-aktibo baten mugimendu nagusia.
Kanala Prezioen mugimendutik behera (baldin eta goranzkoa bada) edo gora (baldin eta beheranzkoa bada) dagoen norabidearen bidez sortutako kanalaren antzeko figura eta norabide horren proiekzioa; nola-eta tituluaren edota aktiboaren mugimendua kanal horretan sartuta.
Konlexua Hiru zati apalagoetan osatzen ez den zuzenketa (elliotten terminologia erabilita); aitzitik, hainbat zuzenketaren pilaketa da berez.
Kontu alternatiboa Eliotten terminologia erabiliz uhinak zenbatzean gauza daitezkeen formazio "gustukoenak" eta agian gauzatzeko aukera gutxiago baino garrantzitsuak direnak aukeratu behar dira, eta azken horiek dira kontu alternatiboak.
Kontua Ellioten terminología erabiliz, inpultso eta zuzenketen identifikazio bereizia.
Kopurua Kontratatutako tituluen kopurua
Kotizazio hutsunea Kotizazio maila baten eta bestearen artean jarraikortasunik ez izanik (baizik jauzia) sortzen den hutsunea (ohikoa da hori egun bateko maximoaren eta aurreko eguneko minimoaren artean -adibidez, maximoa 20,10ean eta minimoa hurrengo egunean 20,27ean).
Laua Ellioten terminologiatik hartutako formazioa, non guztiz saihetsekoa den zuzenketa sortzen den (vs ohiko sigi-saga).
Laukizuzena Prezioaren saihetseko mugimendua.
Lurrunkortasuna Prezioek joera jakin batekiko duten desbideratze gradua. maiz termino hau eta prezioek gorantz edo beherantz egitea nahastu egiten dira.
Luzea Finantza-aktibo bat erosteko egoera. prezioaren igoerek mozkinak sortzen dituzte posizioa ixteko momentuan horiek salduz gero. (posizio motzaren aurkakoa).
Macd Batezbesteko mugikor esponentzialen bilakaera konparatzen duen adierazlea, merkatu aldaketak antzematen dituztenen artean izan daitezkeen dibergentziak aztertzeko.
Maila kritikorainoko biraketa Gainditutako erreferentza-mailara puntualki itzultzea. esate baterako, erresistentzia bat apurtu ondoren prezioak maila horretaraino egiten du atzera, behin betiko goranzkoari ekin aurretik.
Marra Marren grafikoak balore baten itxiera-prezioak batzen ditu.
Marra klabikularra Sorbalda, buru eta sorbaldan osatutako minimoak lotzen dituen marra; eta, behin hori gainditurik, itzulera-irudi bat gertatu dela berresten da.
Motza Aurretik erosi ez den finantza aktibo baten salmenta posizioa, beraz erosiz posizioa ixtean prezioaren beherakadek irabaziak emango dituzte
Norabidea Prezioak gainjarri gabe, beraien ondo- ondoan marraz daitekeen lerroa eta goranzko edo beheranzko mugimendua mugatzen duena. joera goranzkoa bada, prezioak baino beherago marrazten da eta gainetik kontrako kasuan.
Oinarria Minimoen esparrua, goranzko mugimenduaren aurretik.
Oinarrizko analisia Prezioen bilakaeraren analisia, enpresaren balio ekonomikoa bilatuta
Ordutegia Marra bakoitza ordubeteko maximo edo minimoan osatzen den grafikoa.
Osziladorea Banda jakin batean dabilen adierazlea sortzen duen formula matematikoa (normalean 0 eta 1 artean) eta egokia dena saihetseko mugimenduan dabiltzan merkatuentzat.
Platertxo Minimoen esparruaren finkatze egoera (goranzko joera baten aurrekoa) eta platertxo baten antzeko bilakaera leuna duena.
Proiekzioa Bestearen paralelo den zuzengunea, normalean goranzko edo beheranzko ildoa, jatorrizko zuzenguneari lotuta kanala osatzen duena.
Rsi Gorantz nahiz beherantz amaitzen diren egunen proportzioa kontuan hartzen duen formula batetik abiatuta lortutako adierazle teknikoa (osziladore motakoa).
Sabai bikoitza. Mugimendu honetan maximoa bi aldiz lortzen da, grafikoak m letraren traza hartuta; horren ostean, prezioak beherantz egiten du.
Sabai biribildua Finkotzea gertatzen da maximoen esparruan, goranzko joera baten aurretik hain zuzen. bere ezaugarria maximoen esparruan behera begira jarritako platertxoaren antza izatea da.
Sabaia Maximoen esparrua
Saihetsekoa Saihetseko finkatze mugimendua, joera zehatzik gabe.
Salmenta izua Salmenta bolumen handia izanik, beheranzko mugimendu gertatzen da.
Semilogaritmikoa Prezioen eskala grafikoetan, eskala portzentualaren antzekoa izanik. espazio fisikoak berak hautemate-portzentaje bera ordezkatzen du. eskala aritmetikoan, espazio bera kopuru berbera da (euroak, dolarrak, puntuak...). beraz, semilogaritmikoan, 3tik 6 eurorako pausoak 6tik 12rako tarte bera hartzen du; baina aritmetikan 3tik 6rako tarteak 12tik 15erako tarte bera okupatzen du.
Sigi-saga Elliotten uhinaren printzipioaren baitan ohikoeta eta tipikoena den zuzenketa. horren arabera prezioak aurreko joeraren aurkako sigi-saga egiten du eta, horrela, zuzenketa amaitu eta mugimendu berri bati ekiten dio.
Sorbalda burua sorbalda Goranzko joeratik beheranzkora igarotzea esan nahi du, eta bilakaera horrek sorbalda burua eta beste sorbalda baten itxura du.
Sorbalda burua sorbalda alderantzikatua Beheranzko joeratik goranzkora igarotzea esan nahi du, eta bilakaera horrek sorbalda, burua eta beste sorbalda ("buruz bera") baten itxura du.
Stop loss Maila horretan posizio jakin bat galeretan likidatzen da, berriz ere galerak ez pilatzeko.
Stop loss dinamikoa Galeren likidazioa stop loss maila da, eta hori areagotzen joaten da (erosiz gero, edota jaitsiz gero motzean egindako salmentetan) titulua indartzen doan heinean; hala, denborarekin mozki-bilketa ere bihur daiteke.
Tick Alde txiki-txikia edo aktibo baten kotizazioan izan daitekeen mugimendua (adibidez, telefónica-n euro zentimoa da tick)
Uhartea Prezioaren igoera edo beherakada batek uzten duen hutsunean gertatzen da; hala, egun batzuetan finkotu egiten da hutsunea eta kontrako norabidean uzten du grafikoan isolatuta geraturik.
Uhina (ellioten uhinaren printzipioko terminoa). goranzko edo beheranzko mugimendua.
V motako biraketa Aurretik tarte neutrorik osatu ez zuen titulu baten joeraren (goranzkoa zein beheranzkoa) biraketa.
Zarata Kontuan hartu behar ez den mugimendua, ohiko inplikazioak ez dituelako.
Ziria Prezio kongestioen hiruki txikia, ondoren aurreko joerak jarraitzen du
Zolu biribildua Minimoen esparruan finkotzea gertatzea, goranzko joera baten aurretik hain zuzen. bere bilakaerak platertxo baten antza du.
Zolua Minimoen esparrua
Zoru bikoitza Mugimendu honetan minimoa bi aldiz lortzen da, garafikoak w letraren traza hartuta; horren ostean, prezioak gorantz egiten du.
Zuzenketa Joera nagusiaren aurkako mugimendu apalagoa (inpultsoaren aurkakoa). inpultso eta zuzenketen baturak "zerradun hortzeko" joerazko mugimendua osatzen dute.