Zure Broker

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Espainar balore merkatuaren Konpentsazio eta Likidazio Sistemaren erreforma

eu -

 

Zerbitzu gehiago

Informa zaitez gure alerta-zerbitzuez, buletinez eta sakelako broker zerbitzuaz

 

Glosarioa

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
GLOSARIOA
Hitza Deskribapena
Adr American depositary receipt-en akronimoa.
Aktibo finko edo materiala. Jabego fisiko konkretuen araberako balioa duen aktiboa.
Aktibo zirkulatzailea Epe laburrean diru bihur daitekeen aktiboa (normalean urtebete baino gutxiagoan).
Aktiboa Sozietate bati dagokion ondasun eta eskubide multzoa.
Akzio berria Kapital-handitze batetik datorren akzioa.
Akzio liberatua Doan jaulkitako akzioa.
Akzioa Enpresa baten kapitalaren zati bat adierazten duen balorea.
Akzioduna Akzio bat edo gehiagoren titularra, eta horrek hainbat eskubide ematen dizkio.
Aldaketa arriskua Inbertsioa egiteko erabili den dibisarekiko beste dibisa batzuek izan dezaketen fluktuazioaren ondorioz aktibo batean edo aktibo sorta batean aldaketak gertatzeko arriskua.
Amortizazioa Jaulkipen klausulek mugaturiko baldintza eta epe jakinetan, zorraren parte bat edo guztia itzultzea.
Analisi kuantitatiboa Enpresen datu esanguratsuen analisi estatistikoa (kaxa fluxuak, mozkinak, mozkin estimazioak...) aktibo baten balorazioak merkatuan duen benetako kotizazioaren aldean konparatzeko.
Aplikazioa Salerosketa-eragiketa bat aldi berean gauzatzea bitarterkari berberak; nola-eta agindu-emailearen kontura eta informazio betekizun nahiz prezio jakinekin.
Arbitrajea Aktibo beraren aldeak merkatu ezberdinetan aprobetxatzen dituzten salerosketa-eragiketak, gisa horretan mozkin zuzena erdiesteko (denboraren bilakaeraren araberakoa ez dena).
Arrisku prima Finantza-aktibo bati exijituriko itzulkinaren diferentzia, arrisku maila ezberdineko beste baten aldean. konparaketa, normalean, arrisku maila apaleneko aktibo bati begira egiten da, zor subiranoa esaterako.
Autozorroa Sozietate anonimo baten akzioak sozietate anomikoak berak erosten dituenean.
Azpiko aktiboa Deribatuen kontratua duen finantza-aktiboa.
Balantzea Data jakin batean enpresa baten ondarearen egoera oso-osorik adierazten duen kontabilitate-agiria.
Baliabide propioak Kapital ez itzulgarrian, kapital sozialen, erreserben, aplikatzeko dauden emaitzen eta diru-laguntzen batura. horiek guztiak aktibo finkoak finantziatzeko dira, baita maniobra fondoko beharren parte bat ere.
Balio nominala Egiaztagarian bertan ageri den tituluaren balioa.
Balio-galera Moneta batek balio galtzea, beste dibisa baten aldean.
Balore negoziagarria Balorea duenak beste batzuei igorri ahal izatea, eta horregatik negoziatua izan daiteke.
Balore-agentzia eta burtsa. Besteren kontura, balore-merkatuan tituluak salerosteko helburua duen finantza-bitartekaria.
Bet-tir Barne errentagarritasunaren tasako akronimoa (tasa interna de rentabilidad).
Beheranzkoa Prezio erorketak izaten diren egoera.
Benchmark Aktibo, indize edo merkatuko elementuren bat edota hori guztia osorik hartuta, horien ordezkapena kontuan hartzea merkatu, alor edo dena delakoaren bilakaera jarraitzeko nahiz konparatzeko.
Besteren baliabideak Enpresa batean finantziazioa besteren bidez jasotzea. epe motz (12 hilabetetik behera), ertain edo luzerako (12 hilabetetik gora) zorrak izan daitezke.
Beta Aktibo batek beste batean duen eragina islatzen duen adierazlea. adibidez, akzio baten beta erabiltzean erreferentzi adierazlea hartzen da kontuan. zenbat eta handiagoa izan beta orduan eta handiagoa da erreferentzia aktiboarekin duen korrelazioa.
Bmkn Balore merkatuko komisio nazionalaren akronimoa
Bolumena Kontrataturiko titulu kopurua.
Boto eskubiderik gabeko akzioa. Eskubide politikorik gabeko akzioa (askotan ordain emate ekonomiko baten truke).
Bottom-up analisia Analisi honen bitartez, egoera finantzario-ekonomikoa alorraren egoera kontuan hartu gabe hartzen da aintzat; baita egoera makroekonomikoaren ondoren ere. hitz batez, top-down analisiaren kontrakoa da.
Bpa Mozkina akzioko
Burtsan onartzea. Balore mobiliario jakin bat burtsan negoziatua izateko prozedura.
Burtsen elkarte agintzailea Espainiako balore-burtsen funtzionamendua, antolamendua eta kudeaketaren erantzukizuna duen elkartea.
Cash-flow (kutxako fluxua) Denbora epe batean enpresa batek lortu baliabideak; mozkinak, amortizazioak eta hornidurak.
Cash-flow operatiboa (kutxako fluxu operatiboa) Zerga aurretiko mozkina, interesak, hornidurak eta amortizazioak.
Contrasplit Finantza-aktibo baten parteak biltzea, proportzio jakin batean; halako heinean non parte berrien batura jatorrizkoaren berdina baita. hala, contrasplit eragiketek, normalean, kotizazioaren balioa negoziatzeko errazagoa den maila doitzea dute helburu
Dibertsifikazioa Aktibo multzo bat elkarren arteko harremanik ez duten merkatu, sektore edo tituluetan banatzea, multzo osoari atxikitako arriskua murrizteko asmoz.
Dibidendu bakoitzeko errentagarritasuna. Urtebetean akzio bakoitzak izan dituen dibidenduen eta akzioaren prezioaren arteko zatidura. dibidendu banaketan ordaindutakoa islatzen du.
Dividend yield (cfr. dibidenduen araberako errentagarritasuna).
Dividendua Enpresa batek lortutako mozkinaren zatikia, akziodunen artean banatzen dena.
Ebg-van Egungo balio garbiaren akronimoa.
Ebitda (cfr. cash-flow operatiboa).
Edukitzailea Titulu, balore edota aktibo legal bat izatea.
Egungo balioa. Etorkizuneko hainbat fluxuren interes tipo jakin bati (deskontu tasa) kentzen zaion balioa.
Emaitzen kontua Enpresa baten funtzionamendua islatzen duen kontabilitate txostena, non epe jakin bateko diru-sarrerak eta ordainketak biltzen diren. bi horien kenketak enpresaren mozkina edo galera adierazten du.
Epemuga Finantza-aktibo bat iraungitzen den epe edo data zehatza.
Eragiketa-marjina Diru-sarrerak eta eragiketa-kostuen arteko aldeak (amortizazioak kontuan hartuta), finantza-gastuak izan ezik.
Errentagarritasun ratioak Enpresa baten errendimentua adierazten duten adierazleak.
Errentagarritasuna Finantza transakzio edo inbertsio baten emaitza. positiboa edo negatiboa izan daiteke.
Estaldura Eragiketa edo finantza transakzio baten arriskua murriztu edo baztertzen duen operazioa. arriskua prezioaren, interes tasen, dibisa trukearen... gainekoa izan daiteke.
Etekina Aktibo batek sortutako dibidendu edo interesen eta merkatuan izan duen balio galera edo gehikuntzaren batuketa.
Etorkizunekoak Epe zehatz bat duen hitzarmena, bi aldeek erosketa edo salmentaren bat egin beharra daukate data zehatz batean. antolatutako merkatuetan negoziatzen dira eta hitzarmenaren ezaugarriak merkatu bakoitzean modu estandarrean zehaztuta daude.
Euribor Euroaren eremuko diru-merkatuko banku-arteko erreferentzia tasa
Ezinbesteko analisia Prezioen bilakaerari buruzko analisia, enpresaren balio ekonomikoa zein den jakiteko.
Ezkutuko minusbalioa Gauzatu ez den minusbalioa, dagokion finantza eragiketa edo transakzioa indarrean delako.
Ezkutuko plusbalioa Gauzatu ez den plusbalioa, dagokion finantza eragiketa edo transakzioa indarrean delako.
Fed Aebetako erreserba federalaren laburdura. erakunde horrrek, hain zuzen, ameriketako estatu batuetako banku zentralaren zeregina du (moneta-politika zehaztu eta mantendu, banku sistema berrikusi...).
Fim (bhif) Balore higigarrietako inbertsio fondoaren akronimoa
Finantza-aktiboa Finantzatzeko xedez jaulkitako aktiboa.
Finantza-erakundeak Kreditu-erakunde -jarduera nagusia gordailuak lortu eta kredituak ematea da, esaterako bankuak, aurrezki kutxa eta kooperatibak- eta finantza-bitartekarien -sozietateak eta balore nahiz burtsa agentziak, fondoen kudeatzaileak...- multzoa
Forward Epe jakineko kontratua izanik, bi aldeak behartuta daude erosteko, saltzeko edo trukerako finantza-eragiketa bat egitera data jakin batean. hala, ez dira antolatutako merkatuetan negoziatzen eta kontratuaren ezaugarriak indibidualki zehazten dira bi aldeen artean.
Free-float (kapital flotatzailea).
Gorakaria Finantza-titulu edo -aktibo baten prezio igoera.
Grafikoa Balore baten edo finantza aktibo baten prezioak denboran zehar izan duen bilakaera adierazten du
Green shoe Opv bat ezartzen duten erakundeek ezarpenari gehitu diezaizkioketen (edo ez) tituluak, eskaeraren bilakaeraren arabera.
Harpidetza Lehen merkatuan tituluak erostea.
Harpidetza-eskubidea Konpainia bateko akziodunak kapital-zabalkuntza prozesu batean akzioko kopuru bat harpidetzeko duen eskubidea.
Hartzailea Moneta-merkatuan finantziatzen den instituzio edo erakundea.
Hegazkortasuna Prezioen desbideraketa halako bat mugimendu jakin baten aldean. sarritan, terminoa nahastu egiten da goranzko edo beheranzko bide nabarmena ulertuta.
Hornikuntza Pasibo kontua, hainbat aktiboren ustezko balioaren murrizketa adierazten duena, edota pasiboen areagotzea; hala, ekitaldi bateko emaitzen kontuan biltzen da gastu aurreikuspen gisa
Ibex 35 Espainiako burtsako indize nagusia eta merkatua jarraitu garrantzitsunean (sibe) kotizatzen duten 35 enpresaren ponderazioa dela-eta osatua. era berean, aldian behin berrikusten da kapitalizazio, tamaina, garrantzi, free float... irizpideen arabera. horrez gain, 1989ko abenduaren 29ko 3000 oinarria du.
Inbertsio fondoa Izaera juridikorik gabeko erakundea da, eta bere egitekoa aurrezkiak biltzea da aktiboetan (finantzarioak izan ala ez izan) inbertitu ahal izateko.
Interes tipoa Dirua erabiltzearen kostua, finantza-obligazio batean. normalean portzentaje baten bidez adierazten da; denbora-tarte bati dagokiona, hain zuzen.
Jaulkipen prima Konpainia baten akzio berriak jaulkitzen zaizkion balio nominalaren gaineko aldea.
Jaulkipena Entitate edo instituzio batek, jaulkitzaileak, baloreak edo tituluak zirkulazioan jartzen dituenean.
Jaulkitzailea Jaulkipen prozesu bat gauzatzen duen entitatea edo instituzioa
Joera Finantza titulu edo aktibo baten mugimendu nagusia.
Kapital flotatzailea Oro har burtsan negoziatzen den enpresa baten akzio portzentajea.
Kapital soziala Elkarte bat osatzeko akziodun batzuek jartzen duten kapitala, horrek eskubideak ematen dizkie elkarte horretan.
Kapital-handitzea Enpresa batek akzio berriak jaulkitzea bere kapital soziala handitzeko xedez.
Konpainiaren memoria Enpresa baten kontabilitate finantza-egoera adierazten duen txostena.
Kontabilitate balorearen prezioa Burtsako akzio baten balioaren eta balantzean jasotako kontabilitate balioaren arteko kozientea. merkatuaren bidez, konpainia baten aktiboen balorazioa nahiz etorkizunean mozkinak sortzeko gaitasuna adieratzen du.
Kontratazio maiztasuna Likidezi neurria da, eta normalean proportzionalki ezartzen da: aktibo batek kotizatu duen saio kopuruaren eta urteko lanegun kopuruarean artean, hain zuzen.
Korrelazio koefizientea Normalean portzentajeen bidez edota unitate baten arabera adierazten den zifra eta, era berean, bi aldagairen arteko menpekotasuna neurtzen duena. positiboa edo negatiboa izan daiteke.
Likidezi ratioak Enpresa batean, epe motzera ordainketei aurre egiteko gaitasuna erakusten duten adierazleak.
Luzea Finantza-aktibo baten erosteko posizioa. prezio igoerek mozkina lortuko dute, noiz-eta posizioa saltzerakoan ixteko momentuan (posizio motzaren aurkakoa).
Maniobra fondoa (cfr. zirkulazioko kapitala).
Marjina gordina Zuzeneko diru-sarrera eta ekoizpen kostuen aldea, amortizazioak, egitura komertzial gastuak nahiz finantza-gastuak kontuan hartu gabe.
Meff Espainiako finantza-etorkizunekoen merkatua-ren akronimoa.
Merkatu arriskua Aktibo batean edo aktibo sorta batean aldaketak gertatzeko arriskua, aktibo horren balioa finkatzen duten faktoreen fluktuazioaren ondorioz.
Minusbalioa Finantza eragiketa edo transakzio batean hasierako eta bukaerako tartearen artean emaitza negatiboa izatea.
Mmaif Merkatu monetarioko aktiboetako inbertsio-fondoen akronimoa
Mmaif Merkatu monetarioko aktiboetako inbertsio-fondoen akronimoa
Mmaif Merkatu monetarioko aktiboetako inbertsio-fondoen akronimoa
Moody's Nazioarteko kalifikazio agentzia nagusietakoa.
Motza Finantza-aktibo baten salmenta-egoera, lehenago erosi gabe; horregatik, prezioaren erorketek mozkina eragingo dute erosiz gero, noiz-eta posizioa ixteko orduan.
Mozkin garbia Zerga osteko mozkina.
Ohiko akzioa Pribilegio berezirik gabeko akzioa.
Opa (eep) Erosteko eskaintza publikoaren akronimoa.
Ops Harpidetzaren eskaintza publikoaren akronimoa.
Opv Saltzeko eskaintza publikoaren akronimoa
Pasibo zirkulatzailea Pasiboaren azpimultzoa, non epemuga urtebetetik beharakoa duten zor galdagarriak ageri diren.
Pasiboa Kontabilitate-terminoa. zor eta obligazioen multzoa adierazten du, goitik beherako exijentzia balantzean ordenatuta; hain zuzen ere, baliabide propioetatik epe motzerako ordainpeko konpromisoetara.
Pay-in Enpresa bateko akziodunei ez banatutako mozkin portzentajea dibidendu banaketaren bidez.
Pay-out Enpresa bateko akziodunei banatutako mozkin portzentajea dibidendu banaketaren bidez.
Per Price earning ratio-en akronimoa
Plusbalioa Finantza eragiketa edo transakzio baten hasierako eta bukaerako tartean irabazia izatea.
Ratinga Enpresen, elkarteen, erakundeen, estatuen eta abarren zor jaulkipenei dagokien kalifikazioa, gisa horretan arrisku kreditu maila jakiteko. hala, jaulkitzaileen kaudimena neurtzen da, baita ordainketei aurre egiteko bere gaitasuna ere. ratingak kalifikazio agentziek jaulkitzen dituzte.
Roa Return on assets-en (aktiboen gaineko errentagarritasuna) akronimoa.
Roe Return on equity-ren (baliabide propioen gaineko errentagarritasuna) akronimoa.
Split Finantza aktibo bat proportzio jakin baten araberako zenbait zatitan banatzea, zati berri guztien batuketak hasiera bateko zatien batuketaren berdina izan behar duelarik. normalean, split operazioen helburua kotizazio balioa negoziatzen errazago eta erosoago diren mailetara egokitzea da.
Spot Finantza-aktibo bat merkatuan eskura kotizatzea.
Spread Finantza-aktibo bat eta beste baten arteko prezio diferentziala; baita eskaintzaren prezioaren eta aktibo berarari dagokion eskaeraren artekoa ere.
Standard & poor's Nazioarteko kalifikazio agentzia nagusietakoa.
Stop loss Galeretan den posizio bat likidatzen den maila, galerak berriz ez pilatzeko.
Stop profit Mozkinetan den posizio bat likidatzen den maila, horren murrizketa saihesteko.]
Titulua Sozietate, zordun edota beste gauza baten eskubidearen jabetza adierazten duen agiria.
Top-down analisia Aurrena egoera makroekonomikoa kontuan hartzen duen analisia; gero alorrari dagokiona eta, azkenik, enpresaren egoera ekonomiko-finantzarioa bera. botton-up analisiaren aurkakoa.
Trading Aktiboen salerosketara bideratuta dagoen estrategia, eragiketa edota kudeaketa multzoa, gisa horretan aipatu aktiboen epe motzerako mugimenduekin mozkinak lortu ahal izateko.
Urrezko akzioa Pribatizatze prozesuetan estatuari dagokion akzio mota; hala, hainbat eskubide berezi ematen dira pribatizaturiko enpresaren kontrolari dagokionez.
Zerga aurreko mozkinak Enpresa batek lortutako mozkina, bere diru-sarreretatik izan dituen gastu erregistratuak kendu eta gero, sozietateetako zerga izan ezik.
Zerga osteko mozkinak Enpresa batek lortutako mozkina, bere diru-sarreretatik izan dituen gastu guztiak kendu eta gero.
Zirkulazioko kapitala Enpresa baten baliabide iraunkorren eta aktibo finkoaren edo materialaren arteko aldea.
Zorpetze ratioak Enpresa batean, besteren baliabideen erabileraren ponderazioa islatzen duten adierazleak.